Zdjęcia i filmy

Budowle ochronne

Uwaga! Wystąpił problem z ładowaniem zdjęcia. Tutaj powinno pojawić się: Zdjęcie - video schrony.

Pomiary Zagłoby

Materiały video przedstawiają relację z pomiarów szczeliny przeciwlotniczej, zlokalizowanej przy ulicy J. O. Zagłoby w Rybniku. Pierwszy film pt. „Chronić przed wojną” wykonała Telewizja TVT, a drugi pt. „Odkopana historia, czyli kolejny schron w Rybniku” Telewizja TVP3 Katowice.

Film wykonano:25.09.2019 Autor:Telewizja TVT i TVP3 Katowice
Uwaga! Wystąpił problem z ładowaniem zdjęcia. Tutaj powinno pojawić się: Zdjęcie nr.9 Zdjęcia - pomiary Zagłoby.

Pomiary Zagłoby

Na zdjęciach można zobaczyć, jak wykonujemy pomiary szczeliny przeciwlotniczej zlokalizowanej przy ulicy J. O. Zagłoby w Rybniku. Celem pomiarów jest wykonanie karty ewidencyjnej zabytku, aby umożliwić wpis budowli do gminnej ewidencji zabytków. Natomiast wejście do szczeliny umożliwił nam Zarząd Zielni Miejskiej.

Zdjęcia wykonano:24.09.2019 Ilość zdjęć:24
Uwaga! Wystąpił problem z ładowaniem zdjęcia. Tutaj powinno pojawić się: Zdjęcie nr.1 Zdjęcia - kontrola UM Zagłoby.

Kontrola UM Zagłoby

Zdjęcia przedstawiają wnętrze szczeliny przeciwlotniczej zlokalizowanej przy ulicy J. O. Zagłoby w Rybniku. W tym czasie odbywała się kontrola stanu technicznego budowli ochronnej, którą wykonywali przedstawiciele Urzędu Miasta.

Zdjęcia wykonano:29.09.2017 Ilość zdjęć:12
Uwaga! Wystąpił problem z ładowaniem zdjęcia. Tutaj powinno pojawić się: Zdjęcie nr.14 Zdjęcia - odkrycie szczeliny.

Odkrycie szczeliny

Na zdjęciach można zobaczyć szczelinę przeciwlotniczą, którą przypadkiem odkryliśmy w pobliżu parkingu przy dworcu PKP w Rybniku. W tym czasie budowlańcy wymieniali rury ciepłownicze i wykonując wykop natrafili na podziemny tunel. Okazało się, że jest to kolejna szczelina przeciwlotnicza.

Zdjęcia wykonano:20.08.2014 Ilość zdjęć:18
Uwaga! Wystąpił problem z ładowaniem zdjęcia. Tutaj powinno pojawić się: Zdjęcie nr.17 Zdjęcia - rozbiórka Wolna 17.

Rozbiórka Wolna 17

Na zdjęciach można zobaczyć rozbiórkę szczeliny przeciwlotniczej zlokalizowanej przy ulicy Wolnej 17 w Rybniku. Zdjęcia dostarczają wiele cennych informacji dotyczących konstrukcji obiektu, takich jak grubość prefabrykowanych elementów czy sposób ich łączenia.

Zdjęcia wykonano:16.12.2013 - 20.01.2014 Ilość zdjęć:30
Uwaga! Wystąpił problem z ładowaniem zdjęcia. Tutaj powinno pojawić się: Zdjęcie - video schrony.

Pomiary Wolna 17

Film przedstawia relację telewizji TVT z pomiarów szczeliny przeciwlotniczej, zlokalizowanej przy ulicy Wolnej 17 w Rybniku.

Film wykonano:19.12.2013 Autor:Telewizja TVT
Uwaga! Wystąpił problem z ładowaniem zdjęcia. Tutaj powinno pojawić się: Zdjęcie nr.29 Zdjęcia - pomiary Wolna 17.

Pomiary Wolna 17

Zdjęcia przedstawiają nasz zespół podczas pomiarów szczeliny przeciwlotniczej zlokalizowanej przy ulicy Wolnej 17 w Rybniku. Dzięki akredytacji Miejskiego Konserwatora Zabytków mieliśmy możliwość wykonania inwentaryzacji budowli przed jej wyburzeniem.

Zdjęcia wykonano:13.12.2013 Ilość zdjęć:30