Pomiary Wolna 17

Materiał video został wykonany przez Telewizję TVT i opublikowany w serwisie YouTube w dniu 19 grudnia 2013 roku.
Link do oryginału: R-GAW w akcji.