Budowle ochronne

Ewidencja - Rybnik

W skrócie

49

Budowle

10

Schrony

39

Ukrycia

5 661

Ilość miejsc

Podział miejsc

Liczba mieszkańców Rybnika (wg. Urzędu Miasta za 2018r.): 132 602
Ilość miejsc we wszystkich budowlach ochronnych: 5 661
Ilość miejsc w schronach: 1 522
- w tym dla zakładów i instytucji: 1 522
- w tym dla mieszkańców: 0
Ilość miejsc w ukryciach: 4 139
- w tym dla zakładów i instytucji: 2 597
- w tym dla mieszkańców: 1 542

Wykresy

Ilość miejsc w budowlach ochronnych, w odniesieniu do liczby mieszkańców:

4%

- w tym ilość miejsc w schronach

27%

- w tym ilość miejsc w ukryciach

73%

Największe schrony

Adres Pojemność [osoby] Powierzchnia użytkowa [m2] Rok budowy
ul. Podmiejska 250 380 1979
ul. Podmiejska 250 375 1979
ul. Podmiejska 250 250 1979
ul. B. Chrobrego 170 136 1960
ul. B. Chrobrego 132 105 1960

Największe ukrycia

Adres Pojemność [osoby] Powierzchnia użytkowa [m2] Rok budowy
ul. Przemysłowa 475 380 1973
ul. Rymera 250 200 1973
ul. Dworcowa 228 182 1936
ul. Grunwaldzka 209 167 1959
ul. B. Chrobrego 200 138 1944

Cała ewidencja  

Uwaga! Wszystkie dane prezentowane na niniejszej stronie opracowano na podstawie wojewódzkiej i miejskiej ewidencji obiektów ochronnych. Informacje zostały przekazane na wniosek przez: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, w piśmie z dnia 14.07.2019 r. oraz Urząd Miasta w Rybniku, w piśmie z dnia 11.09.2017 r.