O nas

Misja i wizja

Misja

Rybnickie Stowarzyszenie Ochrony Zabytków „R−GAW” zajmuje się nietypowymi zabytkami, jakimi są budowle ochronne przeznaczone dla ludności cywilnej, czyli schrony i ukrycia. Misja naszej organizacji ogólnie opiera się na trzech podstawowych działaniach, którymi są:

  1. Dokumentowanie budowli ochronnych, ponieważ chcemy dostarczyć społeczeństwu wiarygodnych informacji i zachować o nich pamięć dla przyszłych pokoleń.
  2. Ratowanie cennych historycznie budowli, aby przetrwały jako atrakcje turystyczne, które można zwiedzać.
  3. Uświadamianie władzy, że część budowli ochronnych to też zabytki, dlatego nie należy ich likwidować, tylko odpowiednio zagospodarować na cele edukacji lub turystyki. Przy czym chcemy zwrócić uwagę na problemy obrony cywilnej w Polsce oraz związane z tym braki w zasobach budownictwa schronowego i edukacji.
Uwaga! Wystąpił problem z ładowaniem zdjęcia. Tutaj powinno pojawić się: Zdjęcie - Logo Stowarzyszenia

Wizja

Przedstawiamy wam wizję działalności naszej organizacji na okres dziesięciu lat 2020 − 2030, którą będziemy konsekwentnie realizować, do czasu jej weryfikacji bądź zmiany.

  1. Struktura i organizacja − doświadczenie członków naszej organizacji oraz posiadany sprzęt pozwolą dostarczyć społeczeństwu wiarygodnych informacji na temat budowli ochronnych. Poza tym stabilne źródło finansowania oraz zgrany zespół pasjonatów historii i obrony cywilnej zapewni obsługę obiektów objętych bezpośrednią opieką Stowarzyszenia. Natomiast poprzez profesjonalne podejście oraz specjalistyczną wiedzę zyskamy uznanie społeczeństwa i władz, dzięki czemu będziemy mogli wpłynąć na poprawę sytuacji obrony cywilnej w Polsce.
  2. Zasięg i obszar działalności − w zakresie opieki nad budowlami ochronnymi oraz udostępniania ich dla zwiedzających będziemy organizacją o zasięgu lokalnym. Natomiast nasza pozostała działalność polegająca zwłaszcza na ich dokumentowaniu będzie obejmować terytorium kraju. Jednocześnie będziemy pozyskiwać informacje dotyczące poprawy funkcjonowania obrony cywilnej i utrzymywania budowli ochronnych w innych krajach oraz nawiązywać w tym kierunku współpracę z tamtejszymi organizacjami.
  3. Odbiorcy naszych działań − w pierwszej kolejności będą to osoby, które odwiedzą naszą stronę internetową, gdzie publikujemy informacje o budowlach ochronnych. Skorzystają na nich także uczniowie oraz nauczyciele historii i edukacji dla bezpieczeństwa, którzy będą mogli organizować wycieczki do prawdziwych schronów. Poza tym obiekty znajdujące się pod opieką naszej organizacji będą dostępne do zwiedzania dla wszystkich chętnych, a w szczególności dla pasjonatów historii i obrony cywilnej, którzy będą mogli rozwijać tam swoje pasje. Ostatnią grupą docelową będą instytucje publiczne, którym w głównej mierze będziemy dostarczać rzetelne informacje na temat zasobów budownictwa ochronnego.