Stowarzyszenie

Materiał video został wykonany przez Telewizję TVT w dniu 27 sierpnia 2013 roku, podczas zebrania założycielskiego naszego Stowarzyszenia.