Schron Chrobrego

Podstawowe informacje

Rysunek nr 5

Uwaga! Powiększenie tego rysunku na ekranie telefonu ma sens tylko wtedy, gdy telefon będzie trzymany w pozycji poziomej. W przypadku nieprawidłowego wyświetlania zdjęcia należy upewnić się, że auto obracanie jest włączone.

Uwaga! Wystąpił problem z ładowaniem zdjęcia. Tutaj powinien pojawić się: Rysunek nr.5 - czerpnie i wyrzutnie powietrza.

Rys. 5 Fragment modelu szkieletowego 3D schronu, przedstawiający rozmieszczenie czerpni i wyrzutni powietrza wewnątrz budowli. Schody i wejścia do obiektu zostały celowo usunięte z rysunku, aby nie zaczerniać obrazu. (Opracowanie własne na podstawie pomiarów bezpośrednich).