Schron Chrobrego

Podstawowe informacje

Rysunek nr 2

Uwaga! Powiększenie tego rysunku na ekranie telefonu ma sens tylko wtedy, gdy telefon będzie trzymany w pozycji poziomej. W przypadku nieprawidłowego wyświetlania zdjęcia należy upewnić się, że auto obracanie jest włączone.

Uwaga! Wystąpił problem z ładowaniem zdjęcia. Tutaj powinien pojawić się: Rysunek nr.2 - plan sytuacyjny.

Rys. 2 Plan sytuacyjny, przedstawiający model 3D schronu Chrobrego na tle parku im. Rozalli Biegeszowej wraz z uzbrojeniem terenu; (Opracowanie własne na podstawie mapy do celów projektowych, udostępnionej przez firmę JURIKU Architekci z Rybnika).