Schron Chrobrego

Hydrogeologia

Rysunek nr 4

Uwaga! Powiększenie tego rysunku na ekranie telefonu ma sens tylko wtedy, gdy telefon będzie trzymany w pozycji poziomej. W przypadku nieprawidłowego wyświetlania zdjęcia należy upewnić się, że auto obracanie jest włączone.

Uwaga! Wystąpił problem z ładowaniem zdjęcia. Tutaj powinien pojawić się: Rysunek nr.4 - mapa topograficzna Rybnika przedstawiająca rozmieszczenie ujęć wody.

Rys. 4 Mapa Rybnika przedstawiająca lokalizację ujęć wody, przekrojów geologicznych oraz lokalnego zbiornika wód podziemnych (opracowanie własne na podkładzie mapowym z www.geoportal.gov.pl).