Schron Chrobrego

Hydrogeologia

Rysunek nr 2

Uwaga! Powiększenie tego rysunku na ekranie telefonu ma sens tylko wtedy, gdy telefon będzie trzymany w pozycji poziomej. W przypadku nieprawidłowego wyświetlania zdjęcia należy upewnić się, że auto obracanie jest włączone.

Uwaga! Wystąpił problem z ładowaniem zdjęcia. Tutaj powinien pojawić się: Rysunek nr.2 - infiltracja.

Rys. 2 Wpływ ujęcia wody podziemnej na wody powierzchniowe znajdujące się w zasięgu oddziaływania ujęcia: a) – stan naturalny, b) – stan podczas eksploatacji; ZS – zwierciadło wody statyczne, ZD – zwierciadło wody dynamiczne (ilustracja zmodyfikowana przez autora wg. J. Kowalski, 1998).