Schron Chrobrego

Hydrogeologia

Rysunek nr 1

Uwaga! Powiększenie tego rysunku na ekranie telefonu ma sens tylko wtedy, gdy telefon będzie trzymany w pozycji poziomej. W przypadku nieprawidłowego wyświetlania zdjęcia należy upewnić się, że auto obracanie jest włączone.

Uwaga! Wystąpił problem z ładowaniem zdjęcia. Tutaj powinien pojawić się: Rysunek nr.1 - lej depresji.

Rys. 1 Depresja studzienna w izotropowej warstwie wodonośnej: a) warstwa o zw. swobodnym, b) warstwa o zw. napiętym oraz c) anizotropowa warstwa wodonośna o zw. swobodnym; R - promień leja depresji, s - depresja studzienna, ZS - zwierciadło wody statyczne, ZD - zwierciadło wody dynamiczne; (ilustracja zmodyfikowana przez autora wg. A. Macioszczyk, 2006).